Bionit-S

Naturligt mineraltillskott med kisel och bentonit

Bionit-S, fodertillskott för immunstöd och förbättrad foderomvandling

Bionit-S innehåller 58% kiseldioxid och de aktiva lermineralerna bentonit, montmorillonit som är rik på basiska mineraler och spårämnen. Tillskottets främsta uppgifter är att reglera foderomvandlingen, skapa ett basiskt pH-värde i tarmen och dra till sig tungmetaller och toxiner. Stärker även hovar, leder och man.

Bionit-S reglerar foderomvandlingen och förbättrar vitaliteten och hälsan hos alla hästar, oavsett ålder och foder. Tillskottets främsta uppgifter är att skapa ett basiskt pH-värde i tarmen och dra till sig tungmetaller och toxiner.

Fördelar

  • Balanserar pH-värdet i tarmen
  • Skyddar tarmfloran och stabiliserar hästens hälsa
  • Binder skadliga mykotoxiner och tungmetaller
  • Minskar diarré orsakad av foder
  • Bygger upp hästens immunförsvar
  • Stärker hovar, leder, brosk och man

Som fodertillskott, noggrant utblandat med övrigt foder.

För alla hästar rekommenderas dosering beroende på nivån av toxiner i fodret eller svårighetsgraden av befintliga symptom. Bionit-S bör doseras enligt den rekommenderade mängden. Viktigt att det blandas noggrant med övrigt foder.

Tillskott för hästar: 40-80 gram per dag (Mängd beroende på hästens storlek)

Introducera gradvis:

Om du introducerar Bionit-S för första gången, kan det vara bra att börja med en lägre dos och gradvis öka den under några dagar för att låta hästen vänja sig vid tillskottet.

Aktiva lermineraler (bentonit, montmorillonit) som är rik på basiska mineraler och spårämnen. Mineraltillskott med 58% kiseldioxid med en mycket hög absorptionskapacitet.

SiO2 (Kiseldioxid)               58%

AL203                                 16,8%

Fe2O3                                 5,4%

CaO                                    3,6%

MgO                                   3,3%

K2O                                     2,1%

Na2O                                  0,4%

För att upprätthålla den höga prestandan för Bionit-S ska det förvaras i ett svalt och torrt utrymme. Förvara inte bredvid kemikalier som avger en stark lukt eller förångas eftersom Bionit-S kan adsorbera detta.

Hållbarhet: se förpackning.

Förpackning finns i 2kg påsar.