EKO-BOX

Två produkter som samverkar för ett friskare stallklimat, mikrobiell balans och god hygien

Innehåller

15kg Vulkamin stenmjöl och 2L Microferm, instruktion och recept att sätta upp i stallet. Räcker till behandling av en 12kvm box under ca 8 veckor. 

Stärker hästens immunförsvar

■ Minskar andnings- och hovproblem  

■ Lägre produktion av ammoniak 

■ Färre antal flugor och parasiter

Kom igång:

Börja med att applicera ett lager Vulkamin (250g/kvm) i botten av den rena boxen.

Applicera strö/halm. Använd så lite trämaterial som möjligt eftersom det är svårare att fermentera/kompostera.

Spraya Microfermlösning över strömaterialet.

Varje vecka:

Oavsett om du mockar ur eller väljer att lämna (dvs bädd), sprid Vulkamin 2ggr per vecka, lägg lite extra på de våtare fläckarna.

Spraya Microfermlösning över bädden 3ggr per vecka.

OBS: vänta minst 15min innan appliceringen av Microferm efter Vulkamin eller applicera varannan dag.

Dosering 12kvm box 

Cirka 750g Vulkamin per gång.

Fördela cirka 2 liter vatten med 10cl Microferm per gång.

Spraya hela miljön i boxen samt tvätta ur krubbor och saltstenshållare regelbundet med 5% Microfermlösning.

Förvaras i rumstemperatur. Ej i direkt sol.

Storlekar: 17kg