Vulkamin stenmjöl – Förbättrar hygienen i stallmiljön genom att neutralisera ammoniak och minimera patogena

EM i stallmiljö

Tillför ’goda’ återbyggande mikroorganismer i hästens miljö

Rengör hästboxen med hälsosamma mikroorganismer och skapa en friskare miljö för både hästar och människor.

I en stallmiljö kan bakterier och virus frodas och spridas på ett sätt som kan vara skadligt för hästen. Det är därför särskilt viktigt att se efter miljön i stallet och ge den extra bra förutsättningar att motverka och klara av eventuella angrepp.  

I Equibiome-serien ingår flera produkter att använda i stallmiljö, de bygger på det naturliga kretsloppet genom att tillföra uppbyggande mikroorganismer och öka den biologiska mångfalden. Genom dominansprincipen konkurrerar de goda mikroorganismerna ut de som kan vara sjukdomsframkallande.

Alla ytor är bebodda av mikroorganismer

Golv, väggar, redskap, hud, päls och slemhinnor är täckta av levande organismer. Även dammpartiklar i luften är täckta av mikrober. I och på varje människa finns det uppskattningsvis 40 biljoner bakterier. Det är också fakta att varje desinficerad yta återkoloniseras inom några sekunder. Desinfektion av ytor i stallet, utan medveten återkolonisering, blir därför meningslöst. Med Microferm och Wipe&Clean kan du tillföra återbyggande EM-mikrober till alla miljöer i stallet.
EquibiomeRANGE

Viktigt att veta

Spridning av antibiotikaresistenta bakterier är ett snabbväxande problem

Enligt Jordbruksverket: 

 • Antibiotika slår tyvärr inte bara ut de bakterier som är skadliga, de slår även ut och skadar de så kallade ”goda bakterierna”, de som är till för att skydda oss. Det kan därför ta lång tid innan bakteriefloran återhämtar sig efter en antibiotikabehandling. 
 • Infektioner som är orsakade av resistenta bakterier kan vara mycket svåra eller omöjliga att behandla.
 • Det är därför viktigt att du som har djur i första hand försöker se till att dina djur håller sig friska, eftersom det är mindre risk att friska djur får infektioner som behöver behandlas med antibiotika.

Med hjälp av EM-tekniken kan du förebygga och bidra till att stärka din hästs hälsa. 

EquibiomeRANGE

Områden som du kan behandla:

 • Boxväggar, golv, foderkrubba, vattenkärl och underlag.
 • Alla ytor i stallet, såsom väggar, golv, skåp, foderförvaring.
 • Gemensamma platser såsom kök, omklädningsrum och toalett.
 • Hästens utrustning: vojlock, schabrak, filtar, täcken, träns, grimma, osv.

 

Fördelar:

 • Neutraliserar ammoniak och minskar oönskade patogener.
  • Bidrar till en minskning av sjukdomar i hästens andningsorgan och minskar odörer samtidigt som färre flugor lockas till stallet.
  • Underlaget i boxen blir torrare och friskare vilket gynnar hovarnas hälsa.
 • Skapar en naturligt frisk mikrobiell balans
  • En minskning av infektioner märks och hästens vitalitet och immunförsvar ökar.
 • Effektiv omvandling av organiskt material
  • Gödsel som behandlas med EM blir en värdefullare/mer näringsrik produkt för jorden.
EquibiomeRANGE

Skapa en hälsosam miljö i stallet

Microferm är en flytande blandning av EM® som kan användas inom många olika områden. Med hjälp av Microferm kan du exempelvis behandla stallet, betesmarker och gödselhögen.

I stallet skapar Microferm en naturlig mikrobiell balans och ökar den biologiska mångfalden. Behandlat strömaterial minskar produktionen av ammoniak vilket gör att andnings- och hovproblem minskar och färre flugor lockas till stallarna. En generell minskning av infektioner märks och djurens vitalitet och immunförsvar ökar.

Fördelar

 • Bättre klimat i stallarna
 • Färre andnings- och hovproblem
 • Minskad produktion av ammoniak
 • Mindre antal flugor
 • Förbättrat immunförsvar och färre infektioner

Microferm och Vulkamin

Microferm används med fördel tillsammans med Vulkamin stenmjöl.

Produkterna samverkar med varandra för ett bra klimat, mikrobiell balans och god hygien. Genom att använda dessa två tillsammans bryts urin och gödsel ner redan i boxen vilket minskar antalet parasiter och flugor.

 

Microferm till hästar fodertillskott
EquibiomeRANGE

EKO-BOX

Neutraliserar ammoniak och minimerar patogena bakterier

Vulkamin är ett naturligt och finmalt antiseptiskt stenmjöl för bäddar och boxar. Genom sin utmärkta absorptionsegenskap binds och neutraliseras ammoniak från gödsel och urin vilket förbättrar inomhusmiljön och gynnar hästens luftrör, lungor och dessutom minskar antalet flugor.

Vulkamin – naturligt antiseptiskt stenmjöl

Stenmjölet består av en mjuk, grå, finmald silikatsten av vulkaniskt ursprung som är naturligt rik på mineraler, spårämnen och har naturliga antiseptiska egenskaper. Oönskade patogena bakterier och föroreningar minimeras och luftkvaliteten förbättras.

Fördelar:

 • Snabbverkande – verkar på mindre än 15 minuter
 • Förebygger föroreningar och infektioner
 • Len konsistens – skonsamt för hästar och föl som ligger ner på bädden
 • Bra för jorden när det sprids tillsammans med gödsel
Vulkamin