Gödsel är en värdefull resurs

Gödsel från hästar och andra djur är en stor och viktig tillgång som många gånger ses som ett problem. Men faktum är att alla som äger en häst, med några enkla steg, kan bli miljöhjältar! 

Att återföra djurgödsel till jorden är en av pusselbitarna i det regenerativa jordbruket. Rätt omhändertaget kan gödslet bidra till att återbygga mikrolivet i jorden och skapa en mer levande jord med högre mullhalt. Resultatet blir en friskare matjord som ger oss näringsrikare mat och ett bättre foder till våra djur!

Vi behöver alla hjälpas åt att minska användningen av bekämpningsmedel, som inte bara dödar skadedjur och ogräs, utan också djur och växter som är nödvändiga i processen för att bilda ny jord.

En lösning för detta finns bland våra vänner mikroorganismerna.

Fler mikroorganismer

De mikroorganismer vi arbetar med kallas EM som står för ’Effektiva Mikroorganismer’. Det är en blandning av ungefär 80 olika arter av hälsosamma mikroorganismer. De viktigaste grupperna är fotosyntesbakterier, aktinobakterier, mjölksyrabakterier, svampar och jäst. De samlas in ifrån naturen, är inte modifierade eller manipulerade och återskapas i laboratorieförhållanden.

De effektiva mikroorganismerna skapar friskare platser där de tillförs och har även förmågan att fermentera gödsel. Fermentation är en gammal konserveringsteknik där näring i organiskt material bevaras i stället för att brytas ner och ruttna.

Med EM-tekniken binder de verksamma mikroberna kväve och fosfor i gödslet och hindrar dem från att läcka ut i våra vattendrag och övergöda dem. När det fermenterade gödslet sprids ut på åkermark eller i hagar, aktiveras även det befintliga mikrolivet, själva basen i jordens ekosystem.

Tekniken möjliggör att biomassan växer och det skapas en mer fertil jord med en struktur som har en större förmåga att hålla näringsämnen, vatten och luft. Vi bygger mer robusta odlingssystem som bättre klarar extrema väder med torka och skyfall.

EquibiomeRANGE

Två sätt att tillföra mikroliv i jorden

Genom att fermentera hästgödslet på gödselstacken med s.k. bokashiteknik, eller genom att vattna ut dem direkt på jorden och i hagarna.

Fermentera gödslet med bokashiteknik

Att fermentera stallgödsel och annat organiskt material är en enkel teknik med stora fördelar. Nedbrytningen är snabb, miljövänlig och ger mer näring till jorden jämfört med en gödselstack som tillåts brinna.

Bokashi är det japanska ordet för “fermenterat organiskt material”, som ges tillbaka till jorden med kvarhållande av mer energi och näring. Det är en återvinningsmetod som ökar den mikrobiella mångfalden i jorden. Bokashi ger växter bioaktiva näringsämnen, såsom naturligt antibiotika, tillväxthormoner, vitaminer och aminosyror.

 

Fördelar med att göra och använda Bokashi:

  • Processen är snabb, endast 6-10 veckor beroende på temperatur
  • Mer näring bibehålls och blir mer lättillgänglig för jorden
  • Konkurrerar ut patogena arter och minskar sjukdom i jorden
  • Bygger upp biomassa både ovan och under jord
  • Bra för miljön genom att det binder 27 gånger mer klimatgaser jämfört med traditionell gödselstack.
  • Återvinning av grönt avfall och gödsel och minskad kostnad för sådan borttransportering.

Förutom hästgödsel kan du även tillsätta annat organiskt material såsom gödsel, misslyckat ensilage, potatisskal, vass, löv, träflis, klipprester, ogräs, etc. Allt du behöver för att komma igång är Microferm. För en optimal process tillsätt även snäckskalskalk och lermineraler. Processen är syrefri så du behöver en presenning eller liknande ‘lock’ för att hålla luften borta.

Materialet måste vara färskt och inte ruttet, välbrunnet eller kontaminerat. Det organiska materialet måste innehålla både kol och kväve för att mikroorganismerna ska kunna starta fermenteringsprocessen. Material som innehåller kol är t.ex avfallsklipp och vetestrå. Material som innehåller kväve är t.ex fruktrester och gödsel.

Mängden vatten beror på fukten i det organiska materialet. Torrsubstansen i materialet som ska komposteras ska ligga mellan 25-50%. Det är lätt att bygga upp en bokashilimpa med nytt organiskt material som läggs till vart efter presenningen rullas vidare. En bokashilimpa möjliggör en kontinuerlig produktion. Det går bra att bygga upp en bokashilimpa under hösten och att låta den vila under vintern för att använda på våren.

Recept och mer information om Bokashi i stor skala

Vattna ut microorganismer direkt i jorden

När du inte har tillgång till ett fermenterat material men endå vill stärka mikrolivet och bygga mullhalt. 

Vattna ut mikroorganismer direkt i jorden. Du blandar Microferm 1:20 med vatten och vattnar ut det med spridare. Vid regn kan andelen vatten minskas. Det behövs organiskt material i jorden så det finns mat till mikroorganismerna så att de kan förökas. Tex kan det vara bra att sprida organiskt material såsom klipprester eller brunnet stallgödsel. 

Kontakta oss för rådgivning. 

 

EquibiomeRANGE
Börja redan i boxen

Tekniken med att tillsätta återbyggande mikroorganismer i hästens olika miljöer stärker de naturliga processerna i både nebrytningen av gödslet samt i miljön i boxen. Det ger även positiva effekter för hästens mage-tarm, på hästens päls och på hovarna.

Du vattnar ut mikroorganismer varje vecka i boxen och varvar med stenmjöl som neutraliserar ammoniaken.

Läs mer om Ekoboxen här

Fördelen att använda de återbyggande mikroorganismerna i boxen är:

  • Det stärker hästens mage och bygger motståndskraft
  • Där oönskade patogener konkurreras ut

Bra för hästens luftvägar och hovar.

Läs mer om stallmiljö här